Nutné vědět

1. Oprávnění k řízení plavidla

K řízení plavidel tohoto typu není třeba žádné oprávnění. Vůdce plavidla musí však být starší 18 let a musí být schopen kdykoliv předložit kontrolním orgánům svůj průkaz totožnosti. Upozorňujeme, že v průběhu plavby platí nulová tolerance na alkohol a jakékoliv další látky snižující pozornost. Osádka plavidla bude před zahájením plavby seznámena s plavidlem a s jeho ovládáním jak teoreticky, tak i zkušební plavbou. Zvláštní pozornost bude věnována proplouvání zdymadly.

2. Kapacita plavidla

Každé plavidlo je viditelně označeno maximálním počtem cestujících na palubě v průběhu plavby. Naše plavidla umožňují pohodlné cestování až pro 12 osob. Samozřejmostí je malá kuchyňka a oddělené chemické WC.

3. Licence provozovatele

Provozovatel je právnickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku ČR. Všechna plavidla jím provozovaná jsou řádně otypována, mají platný technický průkaz vydaný Státní plavební správou a jsou schválena pro provoz v půjčovně.

4. Ovládání plavidla

Nezbytnou součástí každého plavidla je kormidelna. V případě plavidla Brita je umístěna na zádi plavidla a je kryta skládacím přístřeškem. U plavidla Meggy je kormidelna součástí obytného prostoru.

5. Plavba a cykloturistika

Naše plavidla jsou opatřena standardními nosiči kol pro členy posádky. Plavba tedy umožňuje využití rozsáhlé sítě cyklostezek lemujících nejbližší a pro ty zdatnější i vzdálenější okolí koryta Baťova kanálu i řeky Moravy.

6. Plavba a rybaření

Celý splavněný úsek řeky Moravy i Baťův kanál je bohatě zarybněný. Výjimkou nejsou ani kapitální úlovky.

7. Plavba a komunikační technologie

Každé naše plavidlo je opatřeno 12V zásuvkami pro dobíjení vašich mobilních telefonů, případně notebooků.

8. Plavba a hygiena

Většina přístavišť je vybavena sprchami a umývárnami, některé však bohužel za poplatek. V těchto přístavištích je možno doplnit i vodu pro kuchyňku.

9. Plavba a pohonné hmoty

Přístaviště nedisponují čerpací stanicí pohonných hmot, ale u některých přístavišť se nachází běžné čerpací stanice. Plavidlo vám bude předáno s plnou nádrží a desetilitrovou rezervou benzínu Natural 95.

10. Plavba a nocování

Každé plavidlo je uzpůsobeno ke snadné lůžkové úpravě. Plavidla nejsou vybavena ložním prádlem. K dispozici jsou deky a polštáře. Doporučujeme přivézt s sebou spacáky a další dle vlastního uvážení.

11. Plavba a porucha či nehoda

Po celou dobu Vaší plavby jsme Vám stále k dispozici na uvedených tel. číslech.

12. Plavba a ochrana provozovatele

Před vyplutím skládá každá posádka vratnou kauci – viz. jednotlivé hausbóty, odst. Doplňující informace.

13. Plavba a Vaše auta

Svá auta můžete bezpečně zaparkovat v těsné blízkosti přístaviště – viz. jednotlivé hausbóty, odst. Doplňující informace.

14. Plavba s koly

Jelikož je v okolí Baťova kanálu spousta cyklotras, doporučujeme si vzít s sebou na dovolenou kola. Oba naše hausbóty jsou proto vybaveny nosiči kol. Kola je možné zapůjčit i přímo u nás.

15. Rezervace plavidla

Zarezervovat naše plavidlo můžete telefonicky i elektronicky na těchto stránkách. Po potvrzení a schválení rezervace Vám bude odeslána zálohová faktura s platebními podmínkami odpovídajícími Vašemu požadavku. Doplatek do plné výše pronájmu podle Vašeho požadavku je splatný před nástupem na plavbu, přičemž zálohová faktura je považována za stornopoplatek a v případě zrušení Vaší rezervace je nevratná. Vyhrazujeme si právo elektronické fakturace.

16. Splavnost

Provozovatel neodpovídá za ztížené nebo znemožněné plavební podmínky způsobené počasím.

Komentáře jsou uzavřeny.